Olemme osa SVL Groupia. Lue lisää ›

VESILEIKKAUS ON EI-TERMINEN MENETELMÄ

Vesisuihkuleikkaus perustuu joko materiaalin leikkautumiseen sen puristuslujuuden ylittävällä paineella tai materiaalin kuluttamiseen sitä kovemmalla aineella.

Abrasiivivesileikkaus on teräksillä kalliimpi menetelmä kuin laserleikkaus.

 

VESISUIHKULEIKKAUS: TEKNIIKKAA

Tarkka - Numeerinen ohjaus ja suhteellisen kapea (0,1...0,8 mm) leikkausrailo mahdollistavat 0,05-0,15mm:n leikkaustarkkuuden saavuttamisen. Leikkausrailon leveys kompensoidaan työkalukompensoinnilla. Tyypillinen leikkaustarkkuus vesisuihkulla on luokkaa 0,1-0,2mm ja abrasiivi-vesisuihkuleikkauksella ±0,2mm.

Pinnanlaatu - Leikkauspinnan karheus riippuu materiaalista. Joillakin kumimateriaaleilla leikkauspinta muistuttaa veitsellä leikattua. Haurailla aineilla materiaalin lohkeaminen tai murtuminen leikkauspinnassa aiheuttaa  leikkauspinnan karhentumista.

Abrasiivileikkaus - Pinta on hiekkapuhalletun näköinen ja leikkauspinnan aaltomaisuus riippuu leikkausnopeudesta. Leikkauspinnassa ei tapahdu lämmöstä eikä palamisesta aiheutuvia muutoksia eikä kemiallisia muutoksia.

Muodonmuutokset - Vesisuihkuleikkaus ei aiheuta materiaalissa yleensä muodonmuutoksia. Kappaleet eivät kuumene, jolloin niihin ei myöskään tule lämpömuodonmuutoksia.

Lämmöntuonti - Vesileikkauksessa leikattava kohta ei lämpene. Abrasiivileikkauksessa kappale saattaa lämmetä hieman, mutta kappale pysyy kylmänä.

Joustava - Vesileikkaus on menetelmä, jolla voidaan tehdä prototyyppisarjojen yksittäiskappaleet ja tuotantosarjojen tuhannet kappaleet. Jos tavoitteena on suursarjavalmistus, voidaan tuote hakea lopulliseen muotoonsa vesisuihkuleikkauksella ennen työkalujen tai muottien valmistusta.

Materiaalivalikoima - Vesileikkauksella on mahdollista leikata lähes mitä tahansa materiaalia.

Ohjelmistot - Kehittyneet ohjelmat mahdollistavat nopean ja luotettavan valmistuksen suoraan suunnittelun CAD-kuvien avulla. Tiedostojen käsittely ei ole rajoite.

 

VESILEIKKAUS ON TALOUDELLISTA

Pääsääntöisesti vesisuihkuleikkaus on sitä kannattavampaa asiakkaalle, mitä monimutkaisempi leikattava kappale on. Usein myös pyöreä laippa voi olla tällainen "monimutkainen" kappale.

Jälkityöstö - Parhaimmillaan vesisuihkuleikkaus on sellaisissa materiaaleissa, joissa perinteisillä työtavoilla joudutaan käyttämään suuria työstövaroja, paljon jälkityöstöä, toisistaan poikkeavia työstömenetelmiä tai valmistuksen läpimenoaika on pitkä. Vesileikkauksen ansiosta jälkityön määrä vähenee.

Työvaiheet - Vesisuihkuleikkauksella voidaan korvata useita työvaiheita. Tyypillisesti vesisuihkuleikattava kappale on valmistettu aiemmin plasma- tai polttoleikkaamalla, sahaamalla, poraamalla, jyrsimällä ja hiomalla. Myös leikkaavat tai lävistävät menetelmät ovat usein vaatineet  jälkityöstöä.

Koneistus - Koneistusta voidaan korvata tai helpottaa. Vesileikkausta käytettäessä lämpövyöhykettä ei tarvitse huomioida työstövaroihin. Muovitkaan eivät lämpölaajene vesisuihkuleikkauksen aikana. Vaikeasti koneistettavat muodot ja mitoitukset voidaan valmistaa vesisuihkuleikkauksella halutuille työstövaroille loppukoneistusta varten.

Pölyävät ja palaessaan haisevat materiaalit - Työympäristön kannalta palaessaan tai sulaessaan myrkylliset materiaalit sekä sahatessa tai hioessa pölyävät materiaalit ovat helppoja vesileikkaukselle. Materiaali ei kuumene ja vesi sitoo pölyn. Lasi- ja hiilikuitujen pöly on ongelmallinen niin työntekijöille kuin koneillekin koneistus- ja hiontatöissä.

Vesileikkaus vs laserleikkaus - Teräsosilla laser on yleensä ylivoimaisesti edullisempi menetelmä, silloin kun muodot ja paksuusalue sopivat laserille.

METALLIN VESILEIKKAUS

Yllä olevan kappaleen paksuus on 8mm kuten myös reiän halkaisija.

Teräkset - Jos tarvitaan tarkkoja ja suhteellisen paksuja esim 8-100mm paksuisia RST/HST- osia on vesisuihkuleikkaus hyvä ratkaisu. Tällöin vältytään usein koneistustyöltä, jolloin suuretkin kustannussäästöt ovat mahdollisia. Leikkauspinta on luonnollisesti puhdas ja lämpövyöhykettä ei ole.

Ohuilla teräksillä laser on lähes poikkeuksetta parempi niin mustien kuin kirkkaidenkin terästen leikkausmenetelmä.

Alumiinin vesileikkaus - Alumiinit ovat erittäin hyvin vesileikattavia. Tuotteista saadaan edullisesti hyvälaatuisia ja tarvittaessa myös erittäin tarkkoja, esimerkiksi hammastuksia.

Muut metallit - Muita vesisuihkulle sopivia metalleja ovat kuparit, messingit ja titaanit. Täysin kylmä leikkausmenetelmä ei aiheuta lämpöjännityksiä eikä mittamuutoksia leikattuun kappaleeseen.

Titaaneilla ei muodostu koneistusta eikä hitsausta haittaavaa oksidikerrosta vaan osat voidaan yleensä jatkokäsitellä suoraan vesisuihkuleikkauksen jälkeen. Titaaneilla materiaalin säästö (ei lämpövyöhykettä ja pienet koneistusvarat) voi olla ratkaiseva tekijä vesisuihkuleikkauksen käytölle. Paksuusalue esim 1-60 mm.

 
Vesileikkaus
Vesi ja abrasiivi
Veteen sekoitetun abrasiivihiekan avulla voidaan leikata miltei mitä materiaalia tahansa:
normaaleja teräksiä
ruostumattomia teräksiä
haponkestäviä teräksiä
alumiinia
kuparia
messinkiä
kivimateriaaleja
paljon muuta
Vesi
Pelkällä vedellä voidaan leikata pehmeitä materiaaleja:
kumia
muovia
pahvia
paperia
elintarvikkeita
orgaanisia materiaaleja

© ProLaser Oy 2016 Riihimäki • Vesileikkaus • Vesisuihkuleikkaus